top of page
Silesian University of Technology

Funkcje Użytkownika (User-Defined Function, UDF) w programie Ansys Fluent

Kursy dla użytkowników oraz darmowy przewodnik

szkolenia

Kursy programowania Funkcji Użytkownika
(ang. User-Defined Function, Fluent UDF)
w programie Ansys Fluent

Program kursów został przygotowany na podstawie przewodnika autorstwa Jacka Smołki dotyczącego programowania Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) oraz zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym na przykładzie procesów cieplnych w urządzeniach i maszynach elektrycznych.

Kurs podstawowy

Kurs średniozaawansowany

Kurs zaawansowany

 • podstawowe informacje na temat struktury
  i procedury kompilacji 

 • prezentacja kompletnego kodu prostej funkcji

 • omówienie Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) związanych
  z modyfikacjami modelu oraz do ogólnego stosowania

 • omówienie z przykładami makr związanych z komórkami, ich węzłami i powierzchniami

 • omówienie z przykładami makr związanych ze zmiennymi do opisu wartości powierzchniowych i komórkowych 

 • makra do obliczeń w stanie nieustalonym

 • makra do definiowania własnych obszarów pamięci UDM (ang. User-Defined Memory) 

 • Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do drukowania komunikatów na ekran konsoli programu 
  w wersji szeregowej

 • makra do czytania i zapisywania danych
  z plików oraz do plików

 • sposób partycjonowania siatki numerycznej

 • zasady komunikacji pomiędzy węzłami obliczeniowymi

 • obszary komórek i powierzchni komórek
  po partycjonowaniu siatki

 • prezentacja Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) dyrektyw kompilatora

 • makra do komunikacji procesów host
  z procesami compute node oraz procesu compute node-0 z procesem host

 • makra orzeczeniowe i globalnej redukcji

 • Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do programowania pętli w wersji równoległej

 • Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do drukowania komunikatów na ekran konsoli programu
  w wersji równoległej

 • makra do przekazywania danych
  oraz czytania i zapisywania danych z plików oraz do plików w wersji równoległej

 • przykład Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) z instrukcjami języka programowania Scheme

 • definiowanie i implementacja własnego równania transportu dla wielkości skalarnej UDS (ang. User-Defined Scalar)

 • Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do opisu wszystkich członów własnego równania transportu

 • zakres indywidualnie ustalony z uczestnikami

programowanie
fluentudfs_background_new_eng.png

Tematyka badawcza

Oferowane kursy oraz udostępniony darmowy przewodnik po zagadnieniach UDF pozwolą na skuteczne przygotowanie Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDFs), automatyzowanie oraz prowadzenie obliczeń cieplno-przepływowych (ang. CFD).

Doświadczenie autorów kursów i przewodnika wynika z realizacji licznych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych, które dotyczyły modelowania zjawisk cieplno-przepływowych (ang. CFD) i sprzężonych
z nimi procesów elektromagnetycznych (ang. EMAG). Szeroka tematyka projektowa obejmowała:

 • nagrzewanie i chłodzenie urządzeń i maszyn elektrycznych małej
  i dużej mocy takich jak rozdzielnice, dławiki, transformatory, generatory, silniki wraz z ich układami chłodzenia,

 • przepływ naturalnych czynników chłodniczych jak R744 (CO2) lub R290 przez komponenty takie jak strumienice i zawory instalacji chłodniczych i pomp ciepła,

 • procesy szybkiego mrożenia żywności,

 • procesy liofilizacji żywności, 

 • nagrzewanie wsadów pieców małej i dużej mocy,

 • nagrzewanie elementów grzewczych w komorach spalania.

książka

Przewodnik UDF

Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) w programie Ansys Fluent są programami, które pozwalają na definiowanie zaawansowanych elementów składowych modeli matematycznych. W tej książce omówiono Funkcje Własne Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) na przykładzie modelowania procesów cieplnych w urządzeniach i maszynach elektrycznych.

Podane przykłady (prawie 50) zostały zaprezentowane w formie pełnych, bogato komentowanych kodów źródłowych Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF), które mogą być, bezpośrednio lub po modyfikacjach, wykorzystane również
do innych zastosowań. Kody źródłowe Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF)  zostały tak sformatowane, aby możliwe było skopiowanie ich zawartości z elektronicznej wersji książki do pliku tekstowego bez konieczności przepisywania.

Przedstawione przykłady Funkcji Użytkownika
(ang. User-Defined
Function, Fluent UDF) pozwalają
na zdefiniowanie m.in.: 

 • źródeł ciepła w równaniu energii jako wielkości zależnych od temperatury, parametrów elektrycznych
  i położenia jako pola
  strat mocy pochodzących
  z innego algorytmu obliczeniowego,

 • właściwości materiałów konstrukcyjnych
  oraz czynników chłodzących jako wielkości zależnych od temperatury 
  i położenia dla materiałów kompozytowych,

 • warunku początkowego dla procesu nieustalonego
  i warunku startowego dla procesu ustalonego
  oraz sterowania procesem obliczeniowym w stanie nieustalonym,

 • warunków brzegowych jako wielkości zależnych od temperatury i położenia,

 • makr własnego równania transportu UDS (ang. User-Defined Scalar) dla dowolnej wielkości skalarnej,

 • wymiany danych pomiędzy programem a plikami zewnętrznymi dla algorytmu obliczeniowego w wersji szeregowej i równoległej,

 • makr w wersji równoległej algorytmu obliczeniowego.

UDF guidebook
kontakt

Kontakt:

Jacek Smołka

Politechnika Śląska

Katedra Techniki Cieplnej (dawniej Instytut Techniki Cieplnej)

Konarskiego 22

44-100 Gliwice

Strony WWW wybranych projektów:

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się.

Jacek Smolka
 • Jacek Smolka profil
bottom of page