top of page
politechnika_sl_logo_bw_poziom_pl_rgb.pn

Funkcje Użytkownika (User-Defined Function, UDF) w programie Ansys Fluent

Poznaj narzędzia, które pomogą rozwiązać Twój problem 

szkolenia

Naucz się korzystać z Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF)
w programie Ansys Fluent

Zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące tworzenia Funkcji Użytkownika
(ang. User-Defined Function, Fluent UDF) w programie Ansys Fluent. 

Zajęcia organizujemy na podstawie książki autorstwa Jacka Smołki dotyczącej programowania Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) oraz podstaw modelowania numerycznego na przykładzie procesów cieplnych w urządzeniach
i maszynach elektrycznych.

Kurs podstawowy

 • podstawowe informacje na temat struktury
  i procedury kompilacji, 

 • prezentacja kompletnego kodu prostej funkcji,

 • omówienie Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) związanych
  z modyfikacjami modelu oraz do ogólnego stosowania, 

 • omówienie makr wraz z przykładami związanych z węzłami komórek, powierzchniami komórek i komórkami,

 • omówienie makr wraz z przykładami związanych ze zmiennymi, które opisują wartości powierzchniowe i komórkowe, 

 • makra do obliczeń w stanie nieustalonym,

 • makra do definiowania własnych obszarów pamięci (ang. User-Defined Memory (UDM)), 

 • makra do drukowania komunikatów
  na ekranie konsoli programu,

 • makra do czytania i zapisywania danych
  z plików oraz do plików.

Kurs średniozaawansowany

 • sposób partycjonowania siatki numerycznej,

 • zasady komunikacji pomiędzy węzłami obliczeniowymi,

 • obszary komórek i powierzchni komórek
  po partycjonowaniu siarki,

 • prezentacja Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) dyrektyw kompilatora,

 • makra do komunikacji procesów host
  z procesami compute node oraz procesu compute node-0 z procesem host,

 • makra orzeczeniowe i globalnej redukcji,

 • Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do programowania pętli w wersji równoległej,

 • Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do drukowania komunikatów na ekran konsoli programu
  w wersji równoległej,

 • makra do przekazywania danych
  oraz czytania i zapisywania danych z plików oraz do plików w wersji równoległej,

 • przykład Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) z instrukcjami języka programowania Scheme.

Kurs zaawansowany/
indywidualny

 • definiowanie i implementacja własnego równania transportu dla wielkości skalarnej (ang. User-Defined Scalar (UDS)),

 • Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) do opisu wszystkich członów własnego równania transportu,

 • treść kursu indywidualnego ustalona
  z Uczestnikiem lub grupą Uczestników.

programowanie
fluentudfs_background.png

Trudniejszy problem niż sądziłeś? Pomożemy go rozwiązać!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie programowania Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDFs), automatyzowania oraz prowadzenia obliczeń cieplno-przepływowych.

Projekty mogą dotyczyć, ale nie muszą ograniczać się do modelowania następujących zjawisk cieplno-przepływowych i z nimi sprzężonych procesów elektromagnetycznych:

 • przepływ naturalnych czynników chłodniczych jak R744 (CO2) lub R290 przez elementy instalacji chłodniczych i pomp ciepła,

 • nagrzewanie i chłodzenie urządzeń i maszyn elektrycznych jak rozdzielnice, dławiki, transformatory, silniki wraz z ich układami chłodzenia, małej i dużej mocy,

 • procesy szybkiego mrożenia żywności,

 • procesy liofilizacji żywności, 

 • nagrzewanie wsadów pieców małej i dużej mocy,

 • nagrzewanie elementów grzewczych w komorach spalania.

​Ty opiszesz nam swój problem, a my przygotujemy Twoje zadanie obliczeniowe!

książka

Szukasz informacji jak programować zagadnienia techniczne?

Funkcje Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF) w programie Ansys Fluent są programami, które pozwalają na definiowanie zaawansowanych elementów składowych modeli matematycznych. W tej książce omówiono Funkcje Własne Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF), które mają zastosowanie
w modelowaniu procesów cieplnych
w urządzeniach i maszynach elektrycznych.

Podane przykłady (prawie 50) zostały zaprezentowane w formie pełnych, bogato komentowanych kodów źródłowych Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF), które mogą być, bezpośrednio lub po modyfikacjach, wykorzystane również
do innych zastosowań. Kody źródłowe Funkcji Użytkownika (ang. User-Defined Function, Fluent UDF)  zostały tak sformatowane, aby możliwe było skopiowanie ich zawartości z elektronicznej wersji książki do pliku tekstowego bez konieczności przepisywania.

Przedstawione przykłady Funkcji Użytkownika
(ang. User-Defined Function, Fluent UDF) pozwalają
na zdefiniowanie m.in. 

 • źródeł ciepła w równaniu energii jako wielkości zależnych od temperatury, parametrów elektrycznych
  i położenia jako pola strat mocy pochodzących z innego algorytmu obliczeniowego,

 • właściwości materiałów konstrukcyjnych
  oraz czynników chłodzących jako wielkości zależnych od temperatury
  i położenia dla materiałów kompozytowych,

 • warunku początkowego dla procesu nieustalonego
  i warunku startowego dla procesu ustalonego
  oraz sterowania procesem obliczeniowym w stanie nieustalonym,

 • makr własnego równania transportu (ang. User-Defined Scalar (UDS)) dla dowolnej wielkości skalarnej,

 • warunków brzegowych jako wielkości zależnych od temperatury i położenia,

 • wymiany danych pomiędzy programem a plikami zewnętrznymi dla algorytmu obliczeniowego w wersji szeregowej i równoległej,

 • makr w wersji równoległej algorytmu obliczeniowego.

Fluent_UDF_4.jpg
kontakt

Pozwól nam rozwiązać Twój problem!

Podaj swój e-mail. Poinformujemy Cię o aktualizacji książki i nadchodzących szkoleniach.

Jacek Smołka

www.itc.polsl.pl/smolka

Politechnika Śląska

Katedra Techniki Cieplnej (dawniej Instytut Techniki Cieplnej)

Konarskiego 22

44-100 Gliwice

Strony WWW projektów:

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się.

smolka_4.jpg
 • Jacek Smolka profil
bottom of page