politechnika_sl_logo_bw_poziom_pl_rgb.pn

Poznaj narzędzie, które pomoże rozwiązać Twój problem 

Z Funkcjami Własnymi Użytkownika

(User-Defined Functions) w programie Ansys Fluent

 

Naucz się korzystać z Funkcji Własnych Użytkownika w programie Ansys Fluent

Zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące tworzenia Funkcji Własnych Użytkownika
(ang. User-Defined Functions) w programie Ansys Fluent. 

Zajęcia organizujemy na podstawie książki autorstwa Jacka Smołki dotyczącej programowania Funkcji Własnych Użytkownika oraz podstaw modelowania numerycznego na przykładzie procesów cieplnych w urządzeniach i maszynach elektrycznych.

Kurs podstawowy

 • podstawowe informacje na temat struktury
  i procedury kompilacji, 

 • prezentacja kompletnego kodu prostej funkcji,

 • omówienie Funkcji Własnych Użytkownika związanych z modyfikacjami modelu oraz do ogólnego stosowania, 

 • omówienie makr wraz z przykładami związanych z węzłami komórek, powierzchniami komórek i komórkami,

 • omówienie makr wraz z przykładami związanych ze zmiennymi, które opisują wartości powierzchniowe i komórkowe, 

 • makra do obliczeń w stanie nieustalonym,

 • makra do definiowania własnych obszarów pamięci (ang. User-Defined Memory (UDM)), 

 • makra do drukowania komunikatów na ekranie konsoli programu,

 • makra do czytania i zapisywania danych
  z plików oraz do plików.

Kurs średniozaawansowany

 • sposób partycjonowania siatki numerycznej,

 • zasady komunikacji pomiędzy węzłami obliczeniowymi,

 • obszary komórek i powierzchni komórek po partycjonowaniu siarki,

 • prezentacja Funkcji Własnych Użytkownika dyrektyw kompilatora,

 • makra do komunikacji procesów host
  z procesami compute node oraz procesu compute node-0 z procesem host,

 • makra orzeczeniowe i globalnej redukcji,

 • Funkcje Własne Użytkownika do programowania pętli w wersji równoległej,

 • Funkcje Własne Użytkownika do drukowania komunikatów na ekran konsoli programu
  w wersji równoległej,

 • makra do przekazywania danych oraz czytania i zapisywania danych z plików oraz do plików w wersji równoległej,

 • przykład Funkcji Własnej Użytkownika
  z instrukcjami języka programowania Scheme.

Kurs zaawansowany/
indywidualny

 • definiowanie i implementacja własnego równania transportu dla wielkości skalarnej (ang. User-Defined Scalar (UDS)),

 • Funkcje Własne Użytkownika do opisu wszystkich członów własnego równania transportu,

 • treść kursu indywidualnego ustalona
  z Uczestnikiem lub grupą Uczestników.

 

Trudniejszy problem niż sądziłeś? Pomożemy go rozwiązać!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie programowania Funkcji Własnych Użytkownika (ang. User-Defined Functions), automatyzowania oraz prowadzenia obliczeń cieplno-przepływowych.

Projekty mogą dotyczyć, ale nie muszą ograniczać się do modelowania następujących zjawisk cieplno-przepływowych:

 • przepływ naturalnych czynników chłodniczych jak R744 (CO2) lub izobutan przez elementy instalacji chłodniczych,

 • nagrzewanie i chłodzenie urządzeń i maszyn elektrycznych jak rozdzielnice, dławiki, transformatory, silniki wraz z ich układami chłodzenia,

 • nagrzewanie wsadów pieców małej i dużej mocy,

 • nagrzewanie elementów grzewczych w komorach spalania.

​Ty opiszesz nam swój problem, a my przygotujemy Twoje zadanie obliczeniowe!

 

Szukasz informacji jak programować zagadnienia techniczne?

Funkcje Własne Użytkownika (ang. User-Defined Functions) w programie Ansys Fluent są programami, które pozwalają na definiowanie zaawansowanych elementów składowych modeli matematycznych. W tej książce omówiono Funkcje Własne Użytkownika, które mają zastosowanie
w modelowaniu procesów cieplnych
w urządzeniach i maszynach elektrycznych.

Podane przykłady (prawie 50) zostały zaprezentowane w formie pełnych, bogato komentowanych kodów źródłowych Funkcji Własnych Użytkownika, które mogą być, bezpośrednio lub po modyfikacjach, wykorzystane również do innych zastosowań. Kody źródłowe Funkcji Własnych Użytkownika zostały tak sformatowane, aby możliwe było skopiowanie ich zawartości z elektronicznej wersji książki do pliku tekstowego bez konieczności przepisywania.

Przedstawione przykłady Funkcji Własnych Użytkownika pozwalają na zdefiniowanie m.in. 

 • źródeł ciepła w równaniu energii jako wielkości zależnych od temperatury, parametrów elektrycznych
  i położenia jako pola strat mocy pochodzących z innego algorytmu obliczeniowego,

 • właściwości materiałów konstrukcyjnych oraz czynników chłodzących jako wielkości zależnych od temperatury
  i położenia dla materiałów kompozytowych,

 • warunku początkowego dla procesu nieustalonego
  i warunku startowego dla procesu ustalonego oraz sterowania procesem obliczeniowym w stanie nieustalonym,

 • makr własnego równania transportu (ang. User-Defined Scalar) dla dowolnej wielkości skalarnej,

 • warunków brzegowych jako wielkości zależnych od temperatury i położenia,

 • wymiany danych pomiędzy programem a plikami zewnętrznymi dla algorytmu obliczeniowego w wersji szeregowej i równoległej,

 • makr w wersji równoległej algorytmu obliczeniowego.

cover2_reduced.jpg
 

Pozwól nam rozwiązać Twój problem!

Podaj swój e-mail. Poinformujemy Cię o aktualizacji książki i nadchodzących szkoleniach.

Jacek Smołka

Instytut Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska

Konarskiego 22

44-100 Gliwice

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się.

jacek_v2.png
 • Jacek Smolka profil